ఎలా తెలిపేది???

మనస్సులు కలిసాయి
మాటలు కరువైనాయి
పెదవులు విచ్చుకున్నాయి

పదాలు బయటకు రాకున్నాయి

నా మౌనం నీతో ఊస్సులాడుకున్నాయి

నేను ఏమీ చెప్పలేదని నీవు నాతో లడాయి

క్షమించు ప్రియతమా!!! నా మనోభావాలకి భాష కరువైనది....

బహుశా దానికి వ్యక్త పరచడం ఎలాగో తెలియకున్నది.....

4 comments:

 1. నా మౌనం నీతో ఊస్సులాడుకున్నాయి
  ఇక్కడ మౌనం ఏక వచనం కదా మరి బహువచనంలో ఊసులాడుకున్నాయి అనేది సరికాదేమో !!! నా మౌనం నీ మనసూ ఊసులాడుకున్నాయి అంటే ఎలా ఉంటుంది .. :)అసలు మౌనం అంటేనే ఏమీ మాట్లాడకపోవడం కదా మరి ఊసులెలా మాట్లాడుతుంది అమ్మో కవితలు రాయడం చాలా కష్టం అండి :)

  ReplyDelete
 2. నేస్తం.... అంత ఆలోచించలేదండి.
  అక్కడ మనస్సులు రెండూ మౌనంగా మాట్లాడుకున్నాయి అని నా భావం.
  Thanks for following my blog.

  ReplyDelete