ఇటు చూడు

నన్ను చూడు నా నడుము వంపును ఏం చూస్తావు
రంగు రూపు చూసి కాదు గుణాన్ని చూసి ప్రేమించు

మనసు చూసి మోహించు ముఖాన్ని ఏం చూస్తావు
ఆకారం చూసి ఆనందించు అనుభవించాలి అనుకోకు

లోన కసిని కప్పెట్టి కవ్వించే కనులను ఏం చూస్తావు
కావాలని కోరుకునే వారిపైన కరుణ చూపి మెప్పించు

పరశింప చేస్తూ పలికే మత్తు పెదవులు ఏం చూస్తావు
పలుకు రాక చెప్పలేని మౌన మాటల వేదనను విను
సిల్కు చీర చుట్టుకున్న సింగారి వగలు ఏం చూస్తావు
చిరిగిన దుస్తుల వెనుక దాచుకున్న గుట్టుని గుర్తించు

వాలుజడ వయ్యారిని వక్రబుద్ధితో వంగి ఏం చూస్తావు
ఎదుట నిటారుగ నిలబడి నిన్ను వలచి నన్ను చూడు

18 comments:

 1. ఏమీ చూడక ఎలాగండీ తెలుస్తుంది. ఏదైనా చూసి మాట్లాడి కదా తెలుకుని ప్రొసీడ్ అవ్వాలి.
  ఏమో మీరు ఏం చెప్పినా మేము వినాలి అంతే మా మగ బ్రతుకులు ఇంతే.

  ReplyDelete
 2. వాలుజడ వయ్యారి ఎక్కడ ?

  ReplyDelete
 3. ఆకర్షణ
  మోహం
  ప్రేమ
  అంతా ట్రాష్

  ReplyDelete
 4. కనువిప్పు కలిగే నిన్నటి రోజున ముప్పై శివారు వేలల్లో చేరి తైతక్క లాడితే. ఆరు నూరు ఇరు పదుల తిరకాసు లో పడి పోగొట్టు కుంటిని కదేటి.
  సహస్రాలు దాటి ఇరు నూరులు అర నూరు కలిసి యుగళ గీతం ఆలపించగా
  వెనువెంటనే ఆరు సహస్రాలు తొమ్మిది నూర్ తొంభై తొమ్మిది అటు పిమ్మట రూపాయి తక్కువ పది సహస్ర దుల రొక్కమును పేటీయం జేస్తి తద ఆహో జాస్తి
  అష్ట సహస్రముల నొక్క నూరు గడపన తెలిసొచచింది మోస బడి చిటికిల బడేనని.

  ReplyDelete
 5. wah re...kyaa badiya farmaya

  ReplyDelete
 6. చూడకు అంటే ఎలా తెలుసుకొగలం

  ReplyDelete
 7. బాహ్య సౌందర్యం చూసిన తరువాతే అంతర్ సౌందర్య అర్థమౌతుంది అనుకుంటాను. అయినా ఏదైనా చూసి తెలుసుకోవాలి కదండీ

  ReplyDelete
 8. వాలుజడ వయ్యారిని వక్రబుద్ధితో వంగి ఏం చూస్తావు..its natural :)

  ReplyDelete
 9. నిటార్ఫుగా నిలబడ్డ మీకు ధీటు ఎవ్వరు అహ
  చిత్రము చాలా చూడ ముచ్చటగా ఉన్నది.....

  ReplyDelete
 10. ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలా మాకు :)

  ReplyDelete
 11. ఇది ఒక మానసిక సంఘర్షణ ఏమో...
  ఆలోచించే కొద్దీ అయోమయం గోచరిస్తుంది.

  ReplyDelete
 12. Heart ni touch chese matalu

  ReplyDelete
 13. chala bagundi kavita padmagaru

  ReplyDelete
 14. kuhoooooooo kuhoooo..vasantam vache

  ReplyDelete
 15. _/\_అక్షాభిమానుల అందరికీ అర్పితాభివందనాలు_/\_

  ReplyDelete
 16. చూస్తున్నా చూస్తూనే ఉన్నా

  ReplyDelete