గిరిగీసి..

ప్రేమలో షరతులేవీ లేవనుకుంటూనే
నిన్ను షరతులపై ప్రేమించి ఉంటాను
అందుకే కళ్ళలోన నక్షత్రంలా మెరిసి
వెలిగే కొవ్వొత్తిలా కరిగిపొమ్మన్నావు!
ఇప్పుడు నువ్వో జ్ఞానసాగర కెరటంలే
నిన్ను కోరే జలపుష్పాల్లో నేనుండలేను
అందుకే నువ్వు పిలిచినా రాను అలసి
నాలోని నీవేమో దీన్ని సమర్ధిస్తున్నావు!
విచ్ఛిన్నమైన హృదయానికిది ఎరుకలే
నిన్ను ఎవరూ ఇలా వదిలేసి ఉండరు
అందుకే నీకు ఇష్టమున్నప్పుడు కలిసి
మరో కొత్త వ్యాపకాన్ని వెతుక్కున్నావు!
నా అవసరం నీకెప్పుడూ రాకూడదులే
నిన్ను నీ ప్రతిబింబం భయపెట్టదిపుడు
అందుకే నువ్వు నన్ను నలుగుర్లో చూసి
లోకం నీవన్న భ్రమలో బ్రతకమన్నావు!

16 comments:

 1. Enduku inta virah vairagyam premaku artham kadu :(

  ReplyDelete
 2. ప్రేమ మధురం
  అలాగే బాధ కూడా
  అందుకే ఎవరికి వారు ప్రేమించుకుంటే
  ఈ బాధలు ఉండవు ఆలోచించండి......

  ReplyDelete
 3. లోకం నీవన్న భ్రమ బాగుంది.

  ReplyDelete
 4. ఎల్లకాలం బాధలు ఉంటేనే జీవితం ఏమో అన్నట్లు ఉంది.

  ReplyDelete
 5. విషాద గీతం

  ReplyDelete
 6. Is this Love failure case?

  ReplyDelete
 7. వ్యధమాటున దాగిన మనసు సున్నితం కదండీ

  ReplyDelete
 8. మరో కొత్త వ్యాపకం.

  ReplyDelete

 9. ప్రేమలో షరతులేవీ లేవనుకుంటూనే నిన్ను షరతులపై ప్రేమించి ఉంటాను...ప్రేమకు షరతులు ఏమిటి అసలు

  ReplyDelete
 10. Emotional feelings are always hurt us.

  ReplyDelete
 11. అలాగని గిరిగీసుకుని బ్రతాకి అనుకుంటే ఎలా మేడం?

  ReplyDelete
 12. జ్ఞానసాగర కెరటం.

  ReplyDelete
 13. నువ్వో జ్ఞానసాగర కెరటం

  ReplyDelete
 14. పద్మార్పిత పదాలపై
  ప్రేమున్న ప్రతీ మనసుకూ
  ప్రణమిల్లుతున్నాను...

  ReplyDelete