ఓ! నేస్తమా....
భాష కన్నా గొప్పది భావం....
భావం కన్నా గొప్పది అభిమానం....
ఆభిమానం కన్న గొప్పది ఆశ....
ఆశ కన్న గొప్పది ఆనందం....
ఆనందంగా ఉండాలి నీవు కలకాలం

ప్రేమ కోసం ప్రాకులాడే వారు కొందరు...
ప్రేమే లోకం అనుకునే వారు మరికొందరు....
ప్రేమనే పొందని వారి భాధను గుర్తించిన వారు ఎందరు.....
అయినా ప్రేమనే పొందాలని ఆశ పడతారు అందరు....

3 comments:

 1. Enduko ekkado teliyani pain undi ee padallo. Shiva

  ReplyDelete
 2. modati lain lu ... muktapadagrataalamkaaraalu...

  ReplyDelete
 3. Imagination Fuels Knowledge
  Knowledge Powers Intellect
  Intellect Shapes Ideas
  Ideas Drive Thoughts

  ReplyDelete