ప్రేమ-పెళ్ళి


ప్రేమ పెళ్ళికి సూర్యోదయం అయితే ప్రేమకి సూర్యాస్తమం లాంటిది పెళ్ళి!

బయటివాళ్ళు లోనికి, లోపలివాళ్ళు బయటపడాలి అనుకునే పంజరం పెళ్ళి!

ప్రేమకి మనలో చోటిస్తే, మనకి ఎదుటివారి మనసులో చోటిస్తుంది ప్రేమ!

మనందరి స్వభావాలకి ఉండవలసిన అందమైన అవసరం ప్రేమ!

హక్కులని సగానికి తగ్గించి భాధ్యతలని రెండింతలు పెంచేదే పెళ్ళి!

స్త్రీల సంతోషాన్ని, పురుషులు స్వేఛ్ఛని హరింపచేసేదే పెళ్ళి!

నిత్యయవ్వనంగా కనపడే ప్రతి హృదయంలో నిండి ఉండేది ప్రేమ!

చక్కని వాఖ్ఛ్యాతుర్యంతో శ్రధ్ధగా అలవరచుకునే విద్య ప్రేమ!

వాద ప్రతివాదనలతో సాగే సుధీర్ఘ సంభాషణలఝరి పెళ్ళి!

వద్దువద్దంటూనే వందలాది మంది చిక్కుకునే ఊబి లాంటిది పెళ్ళి!

(ఏంటి పద్మార్పితా....ఈ లెక్చర్ అని నన్ను ఇన్వాల్వ్ చెయ్యకండి ఈ మాటర్ లో, ఇదంతా పోయిన సంవత్సరం పెళ్ళై ఆషాడం ఎండింగ్ లో నా బ్రదర్ కి కలిగిన జ్ఞానోదయనికి నేనిచ్చిన అక్షరరూపం ఈ ప్రేమ-పెళ్ళి!)
Just for fun:):)

ఇలాగైతే ఎలా?

చెలికాని మది చెరకు కన్నా తియ్యనంటే
చీల్చితినడం కన్నా చేదే నయమన్నది!

చెలీ నీకు నేను గొడుగునౌతానంటే
జడివాన జల్లులో తడవడం ఇష్టమన్నది!

అతని మనసున బంధీవై ఉండమంటే
విశాల ప్రపంచంలో విహంగాన్ని నేనన్నది!

ఆమె వేసిన అడుగుని పెదవి తాకిమట్టంటుకుంటే
ముద్దాడబోయిన పెదవులను మట్టివాసనన్నది!

రంగుల కుంచెతో జీవితాన్ని రంగరిస్తానంటే
తెలుపు తప్ప తనకి వేరేది తెలుపవద్దన్నది!

రాగరంజమై తనలో లీనమై పోదామనుకుంటే
కర్ణభేరికి అన్నీ కన్నాలే వున్నాయన్నది!

ప్రతిదానికి ఇలా ఏదో ఒక వంక పెడుతుంటే
అతనిలోని ప్రేమ ఆమెకు ఎలా తెలిసేది!