నా రాతలు!


రాతలతో నా స్నేహం.......
అక్షరాలతో నా అనుబంధం!
నేను రాసే వివిధ పదాలు.......
తెలియకుండానే నా ప్రియనేస్తాలు!
నూతన పరిచయాల యత్నం.....
నన్ను నేను శోధించుకునే ప్రయత్నం
కవితలలో రాసే నా ప్రేమ.......
తెలుపుతుందది నామది చిరునామ!
విధి లిఖించిన నుదిటి రాతలు.....
వాటిని మార్చలేవు ఏ కవితలు!
ఇలా రాయడంలో వుంది నాకు తృప్తి....
అదే నేను రాసే ఈ రాతలకు స్పూర్తి!
నా రాతలకు మీరంతా స్పందిస్తున్న తీరు...
మీ అందరికీ నేను చేస్తున్నాను జోహారు!

అతివ అతిచిన్ని ఆశ!!

కనీసం ఇవ్వుంటే చాలు.....
ఇంకేం నాకు అక్కర్లేదు.....
అందరిలాగ అడిగేదాన్నికాను!
కొందరిలాగ కొసిరేదాన్నికాను!

అందమైన ముఖవర్చసు...
దానికి తగిన సున్నిత మనసు...
ఆజానుబాహుడు, ఎత్తు మాత్రం ఆరడుగులు!
ప్రేమించడంలో నాకన్న ముందు రెండడుగులు

ఏదో మెడలోకి ఒక మోస్తారు వజ్రాల హారం.
పెళ్ళికి విచ్చేసిన వారికి చిన్ని విందుఫలాహారం...
వెన్నెలరేయికై ఏలాగో తప్పదు చంద్రమండల విహారం!
తిరుగు ప్రయాణంలో తప్పవు బహుమానాల పరిహారం!
మాకంటూ ఉండాలి కదా ఒక గృహం...
ఇరువురికీ కావాలి చెరొక వాహనం...
ఇంటిలో పనికై తప్పరు నౌకిరీజనం!
ఇంటి ముంగిట అందమైన నందనవనం!

సంధ్యవేళ సమయానికి రోజూ శ్రీవారు...
క్రమం తప్పకుండా ఇంటికి వచ్చేస్తారు...
చిలిపి తగాదాలు తప్పవు ఎప్పుడో ఒకమారు!
సాగిపోవాలి సరదాగా సంసారపు జోరు!చిరునవ్వుతో శ్రమించడం శ్రీవారి వంతు...
శ్రీమతికి తప్పదు చిన్ని ఖర్చుల తంతు...
నెలకి ఒకసారి స్వదేశంలోనే చిరు వినోదం!
ఏడాదికోమారు విదేశీయానంతో కనులకానందం!


అడగకపోయినా అబ్బురపరిచే బహుమానాలతో...
వారాంతంలో ఖరీదైన హోటల్లో విందువినోదాలతో...
పరాయి స్త్రీని కన్నెత్తి కూడా చూడని ప్రేమానురాగాలతో!
అప్పుడప్పుడూ కాస్తో కూస్తో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లతో!


కనీస అవసరాలివి అనుకున్న కాంత..
చివరికి ఒక మార్గమున్నది మగవాని చెంత...
సన్యాసిగా మారడమే అతని మార్గమంట!
అతివా అతిగా ఆశపడడం ఎందుకంట???

(మనవి:- ఇంగ్లీష్ మెయిల్ ని నాదైన రీతిలో మీతో పంచుకోవాలన్న తాపత్రయమే ఈ ప్రయత్నం అంతే కానీ ఎవరి మనసునీ నొప్పించాలని కాదు!
)

ఓ! మహిళా....

అమ్మవైనా....
ఆలివైనా.....
అక్కవైనా.....
ఆకాశమంత ఎత్తుఎదిగినా!
అమ్మాయివై అందంతో అలరించినా!
ఆకతాయిగా అల్లరితో మురిపించినా!
'అ" అక్షరం నుండి 'అం' 'అః' వరకు!
ఆదియు అంతము నీవే కదా మనుగడకు!!
అందుకో మహిళాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నీ కొరకు!