నాకు నీవు

గుండె గదిలో ఏదో ఒక మూల
ఎప్పుడూ తచ్చాడుతూనే ఉంటావు..
రేయింబవళ్ళు అలసటలేక అంతటా నీవై
ఆరని జ్యోతివలె వెలుగుతుంటావు....


ఆ వెలుగులో ఆనందం కానరాక ఆర్పనూలేక
నీ ఆలోచనలు వద్దన్నా గిలిగింతలు పెడితే 
నన్ను నీలో బంధించిన నిన్ను నింధించక 
నన్ను నేను తిట్టుకుని మనసు తలుపు తీసి 
నిన్ను పారద్రోలాలని ప్రయత్నించినా ఫలించక
ఏకాంత రాయబారమే జరిపి పంపించనూలేక.. 
సతమతమై ఎదురుగా లేని నీతో ఎన్నో ముచ్చటించి 
నా మనసుకు నేనే అలుసైపోతూ నీకు దగ్గరౌతాను! 

భరోసా..


నిన్ను నీవు అంతలా కాపాడుకోకు
పెనుగాలి తాకిడికి తట్టుకోలేవు
వానా వరదలొస్తే తడవక ఉండలేవు!

కన్నీళ్ళు ముత్యాలవంటివి రాల్చమాకు
పెదవులకి కొంచెం పని కల్పించు
పలుకుతూ పలుకరిస్తూ నవ్వి నవ్వించు!

వెన్నెల వెలుగులు తెచ్చి అద్దమనకు
మనసు మంచిదైతే ముఖమే వెలుగు
ఆత్మతృప్తి లేనిదే ఆనందంగా ఉండలేవు!

వ్యధలు నిన్నే అంటుకున్నాయి అనుకోకు
నీరెండవోలె వచ్చిపోతాయి నిమ్మళించు 
సమయానికవే సర్దుకుంటాయి గమనించు!

ఎప్పుడూ నీగురించి మాత్రమే ఆలోచించకు
మనసిచ్చి పుచ్చుకోమని ఎవరన్నారు
చేతిలో చెయ్యేసి నువ్వున్నావన్న ధీమానివ్వు!

మరోదారి

ప్రతి ప్రయత్నం ఒకదాని వెంట ఒకటి శత్రువై
రోజుకి ఒక ఆశని చేజార్చి నిట్టూర్ప జేస్తుంటే
ఇంకెన్ని వ్యధలు భరించే సత్తువ ఎదకుందోనని
ఎదురు దెబ్బలు ఎన్ని తగిలినా లేచి నిలబడుతూ
 కొన్ని జ్ఞాపకాల్ని మనోపల్కం పై పేర్చుకుంటాను!!

కాలిబాటన ముళ్ళెన్నో పాదాల్ని బీటబార్చినా
ప్రతి దారిలో పయనించి పొడిబారే ప్రోత్సాహానికి
మరో ఎండమావిని ఎరగా వేసి దప్పిక తీరుస్తూ
ఆశ్రువుల అలలే ఎగసి పొంగిపొర్లుతున్న కళ్ళలో
కొన్ని అందమైన స్వప్నాల్ని అలంకరించబోతాను!!

నమ్మకాన్ని వలచి గెలవాలని కంటి కాగడాతో వెతికి
విశ్వాసానికి బదులు ఛాతీ చీల్చిన నిరాశ గాయాలకి
ఓదార్పు లేపనం అద్దబోయి మరింత మంటరేపుతూ
ఏ ప్రలోభానికీ లొంగని శిరస్సును వ్యధభారంతో వంచి
క్రొత్తదారి దొరుకునని కంటి వెలుగునే పెంచుకుంటాను!!

ప్రేమో ఏమో!!

 అందరూ నన్ను వలచి దరిచేర ప్రయత్నిస్తుంటే
నేను నిన్ను వలచి నీకై వగచడం వెర్రని తలచి..
విధిలించుకోలేనన్న హృదయం వదిలించుకోబోవ 
పసిపిల్లాడిలా ప్రేమించమంటూ ప్రాకులాడతావు!!

అడ్డాలనాడే బిడ్డలు కాని గెడ్డాలనాడు కాదనంటే
అవసరానికి వాడుకునే అవకాశవాదిని కాదని..
ప్రాయం వచ్చినా పరిపక్వత కరువాయనంటూ
గెడ్దాలదేముంది అడ్డగాడిదలా ఎదిగినానంటావు!!

అజ్ఞానం అలముకున్న అమాయకుడివి నీవంటే
ఆ జ్ఞానమేదో ఆర్జించినాకే అగుపిస్తానంటూ పలికి..
పైకాన్ని కూడబెట్టి కాసుల మూటలు ముందుంచి
ధనమే అన్నింటికీ మూలమంటూ ఉపదేశించావు!!

అందలమెక్కిన నీకు అగుపించని అందం నాదంటే
నటించలేని నాలో కల్మషంలేని నవ్వు చూసానని..
తెగింపులేని నా వలచిన గుండెపై జాలిగా జారబడి
నన్నెరిగిన నాలో నీ ప్రతిరూపాన్ని చూస్తున్నావు!!