ఏం తెలుసు!

సర్వసంగపరిత్యాగైన సన్యాసికేం తెలుసు
సరసం తెలిసిన జవ్వని సొగసు ఎక్కడుందో

రాతిగుండె వంటి రాక్షసుడికేం తెలుసు
రసికత ఎరిగిన రాగిణి ఆలాపించే రాగమేదో

వరాలు ఇచ్చి వచ్చిన విటుడికేం తెలుసు
వన్నెలాడి వయసు చేసే వింతవిన్యాసమేదో

మొద్దులా మారిన మొరటోడికేం తెలుసు
మొగ్గై ముడుచుకున్న ముదిత మురిపమేదో

పొగరు పొరగప్పిన పోటుగాడికేం తెలుసు
పొగడపువ్వులా పొదవిన పడతి పరిమళమేదో

దొరవోలెకాక దొంగై దోచుకొనేవాడికేం తెలుసు
దోబూచులాడాలనుకున్న దొరసాని సిగ్గుదొంతరేదో

మాయదారి మగాడి మనుగడకేం తెలుసు
మారామంటున్న మగువ మనసులో మర్మమేదో

నేనూ...పతివ్రతనే!

అడుగడుగునా ఆశలే అణగారిపోయి
అంచెలంచెలుగా ఆశయాలే కూలిపోతే
అడ్డుకున్న వారినే అక్కున చేర్చుకుని
ఆహా! ఓహో అన్న నేనూ...పతివ్రతనే!అడ్డమైన ప్రశ్నలకీ కాదంటూ అవునని
అర్థమైనా కానట్లు అమాయకంగా నవ్వి
అడ్డంగా నిలువుగా తలూపి తైతెక్కలాడి
అబ్బో అమ్మో అంటున్న నేనూ...పతివ్రతనే!అలై ఎగసిపడుతున్న కోర్కెలకి ఆనకట్టేసి
అనురాగాన్ని కలలోనే కామించి రమించి
అలుసైపోయి అరచేతిలో వైకుంటమే చూసి
అమాయకంగా అవునన్న నేనూ...పతివ్రతనే!అవసరాల్ని ఆసరాచేసి అందాలని పొగిడి
అదును చూసేసి అదుపు తప్పినవారిని
అతిమంచివారంటూ అందరినీ ప్రేమించిన
అసలుసిసలైన అబలనైన నేనూ...పతివ్రతనే!

అంతరాత్మా..."ఐ లవ్ యూ"

నాలోనే దాగిన స్వార్థ ప్రలోభ ప్రేతాత్మా
నా నుండి నన్ను లాక్కున్న భూతమా
మంత్రమేసి మాయచేసిన మార్జాలమా
పుర్రెలో గుజ్జునే పీక్కుతినెడి పిశాచమా!


నా ఆలోచల్ని ఆత్మలకిచ్చి ఆడుకోమని
నాదేహం పరులకై ప్రేతాత్మగా మారమని
మట్టిలో కలిసి పిండమై కాకినే తినమని
నన్నే మార్చిన నువ్వే ప్రియదెయ్యమని!


నా ఆత్మవే అయినా నిన్ను ఆలింగనమిడి
అసలుసిసలు అందవికారివైనా నే ముద్దిడి
ఆత్మలో ఆత్మనై ఆత్మల నడుమ అడుగిడి
ఎలుగెత్తి అరుస్తా అంతరాత్మా ఐ లవ్ యూ!

సరాగాల వంట

ముద్దుల ముద్దకూర మురిపాలవేపుడు
కమ్మగావండి వయ్యారంతో వేడిగా వడ్డిస్తే..
ఒళ్ళువేడెక్కి జ్వరమొచ్చింది అన్నావురా!

కౌగిళ్ళనే కొనగోటితో కోసి కలగూరగా కలిపి
కడుపసందుగా కవ్వింతలతో అందించబోతే..
కళ్ళున దగ్గితే కంగారులో పొలమారె కదరా!

వలపు వగలనే వడగాచి మసాల దట్టించి
ఇగురు కూరను ఇంపుగా ఆరగించమంటే..
అరగదని చెప్పి ఆయాసపడతావు ఏందిరా!

పులుపు పరువాన్ని పప్పుపులుసుగా పోపేసి
నాజూకు చేతులతో నెయ్యివేసి తినిపించబోతే..
వికారమని వింతాకారాలే చూపుతున్నావురా!

చిక్కటిపాల మదినే గడ్డపెరుగుగా తోడుపెట్టి
అల్లరి ఆవకాయనే నంజుగా అద్దుకోమంటే..
పడిసెమంటూ పట్టెమంచం ఎక్కినావేందిరా!

ఈ విచిత్ర విన్యాసాల చోద్యమేమని ఆరాతీస్తే
వలచినవాడి మనసుదోచ వంటావార్పులేల..
కలువభామను చూసి కడుపునిండెనన్నావురా!

ప్రేమతత్వం

ఆడలేనంటూ గుండె ఆగాగి కొట్టుకుంటే
అడుగులో అడుగేస్తూ వచ్చి ఆపమాకు!

పరుగున వచ్చేసి పొత్తిళ్ళకి హత్తుకుని
నుదుటినే నిమిరేసి సేదతీర్చి వెళ్ళిపోకు!

కొన్నిక్షణాలైనా ఎడబాటు తాపమే ఎరిగి
ఎదభారం మోయలేక మరమనిషివైపోకు!

చెప్పింది వినేసి మౌనమే మందని చెప్పి
నీకంట కన్నీటిని నా కంట కురవనీయకు!

అంతరంగం తెలుసుకోకనే అందాన్ని చూసి
అనురాగబంధమని ముహూర్తం పెట్టమాకు!

ప్రేమేం వానచినుకు కాదు వచ్చిపోవడానికి
శ్వాసగాపీలిస్తే జీవితం ఆగితే అంతం బ్రతుకు!