జలపాతమంటి జోరు..

కుదురుగా కూర్చుంటే చూసి కుర్తాలం జలపాతమని
కూనీరాగం తీస్తూ కల్లబొల్లి కబుర్లు ఎన్నో చెప్పబోతివి

తడి తనువు చూసి తబ్బిబై తలకోన జలపాతమని
మాడిపోయిన మోముని మంచుశిఖరంతో పోల్చితివి

నడిరేతిరి నడుముచూసి నయాగరా జలపాతమని
మనసు చూడకనే మహాలోతైన సముద్రం అంటివి

కారుచీకటిలో కురులు చూసి కుంట్ల జలపాతమని
కళ్ళకాటుకని మనసుకి పూసి మాయచేసి పోతివి

ఏవంకనో ఎక్కడెక్కడో చూసి ఎత్తిపోతల జలపాతమని
ఎదను దోచకనే ఏదో కావాలంటూ ఇంకేదో అడగబోతివి

జారినపైట చూసి జోరుగా ఈలవేసి జోగ్ జలపాతమని
తాళి కట్టినాకనే సరసమంటే జామురేతిరి జారుకుంటివినీదినాది


రాయలసీమ రాటుతనమేమో నీది
కోనసీమ కోమలత్వం అంతా నాది..
ఛల్ మోహనరంగా...జోడు కుదిరింది!


మొగలిపొదల మొరటుతనం నీది
బొండుమల్లెపూల పరిమళమే నాది..
పద పదరా...పండువెన్నెలే రమ్మంది!


గట్టి గడ్డపెరుగులాంటి కఠినత్వం నీది
పాల పొంగులాంటి పరువమేమో నాది..
కలసి తోడుకడదాం...ఈడు పిలుస్తుంది!


అంబరాన్ని తాకాలన్న ఆవేశమే నీది
అగాధాన్ని చూడరాదన్న ఆలోచనే నాది..

ఆచి తూచి అడుగేద్దాం..ఆనందమే నీదినాది!

తెల్లకాగితం

ఈ మనసే ఒక తెల్లని కాగితం...
దానిపై ఏం వ్రాయకనే వదిలేయ్
ఏ వ్యధలు, వేదనలు వ్రాయొద్దు
ఎటువంటి పిర్యాదులు, పితూరీలొద్దు!

ఏవో గుర్తులు, పాత విషయాలు...
ప్రేమ పలుకులు, గడిచిన రాత్రులు
దగ్గర దూరమని అనుభూతులు వ్రాసి
ఊపిరి పోస్తున్నానంటూ ఊపిరితీయొద్దు!

గుండె సవ్వడులను ప్రశ్నించవద్దు...
వేగంగానో నిదానంగానో కొట్టుకోనీయ్
నేడు వ్రాసిన రాతలు రేపటికి జ్ఞాపకాలని
అందమైన చెరుపలేని అక్షరాలని చెప్పొద్దు!

మది తేలికంటూ మరక చేయొద్దు...
నాలుగరల్లో ఏ మూలో ఆడే శ్వాసల్ని
పదధూళిలో ఊపిరాడనీయక బంధించొద్దు
ఇది ఒక తెల్లకాగితం దానిపై ఏం లిఖించొద్దు!

ప్రయత్నించు

 ప్రయత్నించు, ప్రయత్నిస్తూనే ఉండు..
ఊపిరి ఉన్నంత వరకూ ప్రయత్నించు
ఓడిపోక, ఆగిపోక అలసట అన్నదే లేక
ఆశ తీరేదాక గెలుపు కోసం ప్రయత్నించు!

విశ్వాసాన్ని విరిచేసే కష్టాలు ఎదురైనా..
ఇబ్బందులన్నీ ఏకమై ధైర్యాన్ని వెలివేసి
జీవితానికే విశ్రాంతని రెచ్చగొట్టినా, బెదరక
తుదిశ్వాస వరకూ గమ్యానికై ప్రయత్నించు!

నిబ్బరాన్ని నీలో నిండుగా నింపుకుని..
ఎందరో మహానుభావులను తలచి కొలచి
స్వార్థం వీడి, పేరు ప్రతిష్టల కొరకు ఆశించక
ప్రాణం పోయే వరకూ తప్పక ప్రయత్నించు!

దారిలో విఛ్ఛిన్నం చేసే విభేధాలని వీడి..
గాఢనిద్ర నుండి మేల్కొని, బద్ధకాన్ని బలిచ్చి
సంఘర్షణలని గెలిచి, ఆకర్షణలకి అంతుచిక్కక
అపజయంలోని జయం దక్కేలా ప్రయత్నించు!

మారిపోయాయిమేఘం నేలని తాకి రూపం మార్చింది
నీరెండకు నీడ కూడా రూపుమార్చింది
అద్దంలో చూసుకుంటే మోమే మారింది
చూస్తుండగానే అన్నీ మారిపోయాయి!!


వాధించలేనన్న మనసు మారిపోయింది
ప్రశ్నించుకుంటే జీవితమే మారిపోయింది
ఊహలనే వలచిన నిద్ర నడిరేతిరి పట్టింది
కునుకు పట్టగానే కలలే మారిపోయాయి!!


బంధీ అయిన ఆశేమో ఆకారం మార్చింది
అనుగుణంగా కాలం వేషాన్ని మార్చింది
గెలుపు స్థితి పై అలిగి, ఓటమిగా మారింది
సంతోషమే కన్నీళ్ళుగా మారిపోయాయి!!


సర్దుబాటు కాలేక సమస్యే మారిపోయింది
గమ్యం దరికి చేరబోవ దారి మారిపోయింది
అలవాటుపడ్డ జీవితం చివరికి రాజీ పడింది
అలసిన అనుభవాలు ముడతలై మిగిలాయి!!