నివేదన......
ప్రతి తలపులో నీవున్నావన్న భావన..
వాటి వలన దూరమౌతుంది నా మనోవేదన..
మన మనసులు ఒకటవ్వాలని భగవంతునికి నివేదన..
కలకాలం కలసి ఉండడానికి కావాలి అందరి దీవెన..
ఎడబాటు.....
దూరం అవుదామనుకున్న ప్రతిసారి దగ్గిరౌతున్నాను.*
మరచిపోవాలనే ఆలోచనలతో మరింత తలుస్తున్నాను.*
నీవు లేక నేను లేనని తెలుసుకున్నాను..*
మనసులో దాచుకోలేక కన్నీటి ధారనౌతున్నాను..*
ఎన్నో భావాలని నీతో పంచుకోవాలని***
కలలాంటి నా జీవితాన్ని కంటికెదురుగా నీతో గడపాలని***
కరిగిపోని కలగా కలసి జీవించాలని***
ఏదో ఆశ*****
ఓ! నేస్తమా....
భాష కన్నా గొప్పది భావం....
భావం కన్నా గొప్పది అభిమానం....
ఆభిమానం కన్న గొప్పది ఆశ....
ఆశ కన్న గొప్పది ఆనందం....
ఆనందంగా ఉండాలి నీవు కలకాలం

ప్రేమ కోసం ప్రాకులాడే వారు కొందరు...
ప్రేమే లోకం అనుకునే వారు మరికొందరు....
ప్రేమనే పొందని వారి భాధను గుర్తించిన వారు ఎందరు.....
అయినా ప్రేమనే పొందాలని ఆశ పడతారు అందరు....
వలపుల తలపులు

మనసు ఎప్పుడు వీడ లేదు నీ తలపు.....
కలలో కూడా రాలేదు నీవు మరపు....
ఐనా ఒంటరినే అంటుంది మనసు....
నీ మనసులో చోటులేదని బహుశ దానికి తెలుసు....

నా ప్రేమని తెలపడం ఎలా అని ఆలోచించాను....
నా మనసు తెరచి నీ పాదాల చెంత ఉంచాను....
తలవంచని నీవు దాన్ని చూడ లేదని తెలుసుకున్నాను....
చేసేది ఏమీ లేక మౌనంగా రోధించాను....

నా...చిరు భావాలు...

అలై తాకిన నీ స్నేహం
కలై కరిగెనెందుకో?
కంటికి కనబడని నీవు
కలత నిదురలొ కలవై వస్తావెందుకో?

మనసులోని మాట

నా మనసులొ వున్నది నీవు.....
నా ప్రతి తలపులో వున్నది నీవు...
నా ఉచ్వాస నిచ్వాస నీవు....
నా ఆది నీవు నా అంతం నీవు...


బ్రతుకు నిరాశ నిస్ప్రుహలతొ వున్న వేళ, ఆశల అలవై తాకావు...
నా ఈ జీవన పయనం లొ చుక్కానివై వెలుగు చూపావు...
జీవించడం నాకు నేర్పి, ఏ దూర తీరాలకో వెళ్లి పోయావు నీవు!

ఆలోచనలు.........

ప్రతిక్షణం నీ తలపు ఏల?
నీ పై నాకు ఇంత ప్రేమ ఏల?
నా నీడలో నీ ప్రతిబింబం ఏల?
సూర్యుడు కరిగి మంచు ఐన వేల,
నీ మనసు మాత్రం కరుగదు ఏల?


కాలం పరుగు పెదుతోంది నాలొ నీ పై ఆలొచనల లాగా....
నలుగురితో కలసి నవ్వుతున్నాను కన్నీరు కనిపించ కుండా వుందేలాగా..
ఆందరూ వున్నారు నాతో నీవే లేవుఎలాగా !

ఆవేదన........

మనసు భాధల్ని తట్టుకునే అలవాటు చేసుకుంది.
కన్నీటిని దాచుకుని నవ్వడం నేర్చుకుంది.
ఇన్నీ తెలిసిన నా మనసు ప్రేమలోని ఎడబాటుని ఏల కాదంటోంది...!

మనసులో ఏదో ఆరాటం.........
ఆలోచనలతో మది కలవరం.......
ఎందుకో నిన్ను చూడాలి అనే తపన......
రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది నాలోన.....
ఇదేనా ప్రేమలోని మధుర భావన....!

నువ్వు నా హ్రుదయాన్ని తాకినంతగా నేను నిన్ను తాకలేక పోయాను.
నీతో స్నేహం చేద్దాం అనుకున్నాను నీవే నా ఊపిరై పోయావు.

కలలు.........

నిదురపో నేస్తమా కలలో కనిపిస్తాను అన్నావు...
కలలోనే కలుస్తాను అంటే అదే నా భాగ్యం అనుకుంటాను...
జీవితాంతం కనులు మూసుకుని ఉంటాను ......

వచ్చావు కలలోకి....
కనబడమన్నావు నీ కంటికి......
కలవడానికి కాదు కలవరం......
కలిసాక కనుమరుగైతేనే కష్టం.

కలయిక....

కలవడం ఒకటే కాదు ప్రేమకి పునాది***
మాటలతో కూడా కట్ట వచ్చు రెండు మనసుల మధ్య వారధి***
మనసులే కలవని నాడు ఆ ప్రేమ ఔతుంది సమాధి***

లాలింపు....


నీవు మేలుకొన్న వేళ నేను సుప్రభాతమౌతాను***
నీవు నిదురపోతున్న వేళ నేను జోలపాటనౌతాను***
నీవు దూరమైన వేళ నేను సమాధినౌతాను***

గాజు బొమ్మ....

నా జీవితం ఒక గాజుబొమ్మ వంటిది***
చూసి ఆనందించడానికే కాని ఆడుకోడానికి పనికిరానిది***
పొరపాటున పగిలితే కాలితో తోసివేయకు గుచ్చుకుంటే రక్తం రూపంలో రోధిస్తుంది***

మౌనం....

కళ్ళలో కాదు నా హ్రుదయంలో చోటిచ్చాను.....
సరిపోలేదని మౌనంగా కన్నీరై పోతున్నావు......

నవ్వుతో మనసులోని భావాల్ని నొక్కివేయకు నేస్తమా
దాన్ని అర్ధం చేసుకునే భాష నాకు రాదు......
మౌనంలో అర్ధాలు వెతకమనకు నేస్తమా
వేదాలు నాకు అర్ధం కావు.......

నేను నీలో వున్నాను అని చెబుతుంది నా మనసు.....
అది నమ్మను అని అంటావు ఇది నాకు తెలుసు....
అందుకునే వేసుకున్నాను మౌనం అనే ముసుగు.