అస్థిర హామీ..

సంతోషంగా ఉంటానని ఒట్టేసి నీకు చెప్పి
మారిపోతానని నీకు హామీ ఇవ్వలేనుగా..
నా మనోభావాలు క్షణికాలేనని మభ్యపెట్టి
నీ ఆనందంకోసం అంటాకానీ నిజంకావుగా..

నిన్ను ఎప్పుడైనా తెలియక బాధిస్తానే తప్ప
తెలిసెన్నడూ నీ భావాలనైనా గాయపరచనుగా..
నీకు ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితిని కలిగించక
వాగ్దానం చేసి నిబ్బరంగా మసలుకుంటానుగా..

నీకు ఎల్లప్పుడూ అన్నింటా మద్దతుని ఇచ్చి
నీ విజయాలకు నేను వారధిని అవుతానుగా..
నవ్వడం ఏడవడం నీతో కలిసి మెలిసి చేస్తూ
నిన్ను ప్రేమించే వారిలో నాదే ముందు పేరుగా..

భాగస్వామ్యం కోరక బాధల్లో భాగం పంచుకుంటూ
నిజాయితీకి నిర్వచనమే నేనని నిరూపించుకుంటాగా!

జ్ఞాపకాలబొంత..

మనసు ఇప్పటికీ ఆ జ్ఞాపకాల బొంతనే కప్పుకుంటానంది
 చాలాకాలంగా దాని క్రిందే ఎన్నో ఊహల్తో కాపురం చేసింది
ఇతర ఏ ఉతికిన కొత్తబొంతలోనూ ఆ అనుభూతి రాకుంది
చెప్పాలంటే ఆ జ్ఞాపకాల బొంతలో నాదన్న ధీమా ఉండేది 
దాన్ని కుట్టడంలో చూపిన శ్రద్ధ ఓపిక ఇప్పుడు కొరవడింది
అపోహలను ఎన్నింటినో పొరల మధ్యనదాచి కలిపికుట్టిందది
వేలిముద్రలు కళ్ళ ముందు చేసిన నాట్యమే కదలాడుతుంది 
దారపుపోగుల చిక్కుముళ్ళు విప్పడం ఇప్పుడింకా గుర్తుంది
అల్లరితో అలిగి లాక్కుని చుట్టుకుదొర్లిన స్పర్శ వీడనంటుంది 
అందుకేనేమో పాతబడి ఎన్ని తూట్లుపడినా వదల్లేకపోయింది

కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇరుశ్వాసల పరిమళం మాయమైపోయింది
ఎందుకంటే నేను ఒంటరిగానే బొంతను చుట్టుకుని దొర్లుతుంది
   కోటు వేసుకోవడం అలవరచుకున్నాడన్న రహస్యం దాగుంది! 

గుండెపోయింది…గుప్పెడంత గుండెకి ఏమైందో పడిపోయింది
ఎంత వెతికినా సరే ఆచూకీనే తెలియకుంది
అదేమని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయించుకుందో 
ఏ అవసరం లేదనుకుని వదిలేసిపోయింది!

ఎక్కడ ఎలాగుంటుందో ఏమోనని బెంగగుంది
ఆకలేసినా అడగలేని అమాయక అల్పప్రాణది
ఎండావాన తట్టుకోలేనిది ఒంటిరిగా ఎలాఉందో
హఠాత్తుగా వెళ్ళాలి అనుకుంది వెళ్ళిపోయింది!

ఊపిరే నాకది ఎవరినెలా అడిగి తెలుసుకునేది
చితికిందో చిరిగిందో చిల్లుపడిందో తెలియకుంది 
ఎక్కడెక్కడ తిరిగి ఎన్ని అవస్థలు పడుతుందో
నలుపురంగు నచ్చక రంగుల్లో కలిసిపోయింది!

ఆశలు ఆశయాలని అణచివేసుకున్న ప్రాణమిది
గతంలో నన్ను ఒదిలేసి భవిష్యత్తు వెతుక్కుంది
ముతకదారంకన్నా పట్టుకుచ్చు మోజనిపించిందో   
విసుగని వేసారిపోయి నిశ్శబ్దంగా నిష్క్రమించింది!

చిన్నిగుండెకేం తెలుసునని భావవలలో నేచిక్కింది
వడగాలికొదిలి వయసుగాలి దొంతర్లో దొర్లిపోయింది
నాజూకు గుండె నన్ను నమ్మి లాభంలేదనుకుందో 
గుణపాఠం వల్లిస్తూ జీవితమే జీవచ్ఛవమయ్యింది!

తారతమ్యం..

అభిమానించడం ధ్వేషించడం ఆస్వాధించడం
ఇరువురిలో సమాన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు 
స్త్రీలు మాత్రమే జాతులుగా విభజించబడడం
పురుషుడు ఆమెలోని నాణ్యతలు ఎంచడం..
ఎంత వరకూ సబబో నాకు అర్థంకానే కాదు!

పద్మినీ జాతిలో శుభలక్షణాలు ఉన్నాయనడం  
మురిపించి మరిపించి మెప్పించేదామైనప్పుడు
ఆమెకు సరైన జోడి పురుషులలో లేకపోవడం  
పైగా పద్మినీజాతి స్త్రీ కావాలని కోరుకోవడం..
ఎంతైనా ఇది న్యాయ సంబంధిత కోరిక కాదు!

చిత్రిణీ జాతి స్త్రీలు అందచందాలు చిందించడం
ఆకర్షించడం ఆమెకే చెల్లును అనుకున్నప్పుడు
తిరిగి ఆకట్టుకునే మగమహారాజులు కొరవడడం        
స్థిరచిత్తం లేని ఆమెని చూసి చొంగ కార్చడం..     
మగ అహానికిలా ముసుగేయడం మంచిదికాదు!

శంఖినీ మగువలు కస్సుబుస్సుతో చిర్రుమనడం
కుటిల స్వభావంతో కర్కశంగా ప్రవర్తించినప్పుడు
వీరిని ప్రేమించడం కోరి కయ్యానికి కాలుదువ్వడం       
ఏదో కోరి అనవసర ఆసక్తితో అర్హులు చాచడం..      
వివేకుల నాగరికత్వపు చత్వారం అస్సలు కాదు!

హస్తినిజాతి ఆడది నల్లగా అధికబరువు ఉండడం  
మెచ్చని పుంగవులు వంకల కోసం వెతికినప్పుడు  
ఆకార హొయలు ఆమెకేనని గేలిచేసి మాట్లాడడం
అంతరంగ అందాన్ని చూడలేని అంధత్వ లక్షణం..
అలాంటి మహోన్నతుడినందుంది మగతనం కాదు!           
    

దారిమళ్ళింది..

                                                                    ఈ మధ్య భావాలు ప్రక్కదారులు తొక్కుతున్నాయి
                                                                    వద్దన్నా వినక అనవసరంగా రచ్చకెక్కుతున్నాయి!

సార్ధకత సాంద్రతల అన్వేషణలో దేన్నీ పట్టించుకోక
ఊహల్లో ఉండలేమని వాస్తవానికి దగ్గరౌతున్నాయి!

అందమైన అబద్ధపు తొడుగేసుకుని హాయిగా ఉండక
నీతి నియమాలు మనసాక్షంటూ కొత్తదారి పట్టాయి!
 
సన్నగా ఈలవేసి కన్నుకొట్టి కవ్వించి పబ్బంగడుపక
లేని వలపు ఎలా పుట్టించేదంటూ నిలదీస్తున్నాయి!

ఎవరేమైతే మనకెందుకని పట్టక నవ్వుతూ నవ్వించక
రాని నవ్వు నవ్వలేక ఇదీ ఒకబ్రతుకే అంటున్నాయి!

జీవితపాఠాల్ని చదువుతున్నాయనుకుంటాను చూడక
అందుకే జ్ఞానం ఎక్కువై మనసుని కెలుకుతున్నాయి!

చూడనట్లు పోక ఎందుకొచ్చిన రబస నీకిదన్నా వినక
నన్నో వింతజీవిననెంచి బ్రతికినా చచ్చినట్లంటున్నాయి!
       

ఏదో చేస్తివి!

మనసు మెదడు బుద్ధి అన్నీ వశం తప్పేంతగా
నాలో ఇమిడిపోయి నువ్వు కైవశం చేసుకుంటివి
ఇదిగో అదిగో వస్తున్నావు అనుకునే ఆరాటంలో
సిగ్గుపడ్డ మోముని ముంగురులు కప్పేలా చేస్తివి
ప్రియా ఇంతలా ఎలా నన్ను నువ్వు మార్చేస్తివి!

మనసు పొరల్లో కోరికలు పురివిప్పి నర్తించేంతగా
నా ఆలోచనల్లో నువ్వు మెదులుతూ మురిపిస్తివి
ఏదోలెమ్మంటూ సర్దుబాటు చేసుకునే ప్రయత్నంలో
ప్రకృతి అందించిన అందాల్లో నువ్వు అగుపడితివి
ప్రియా ఇంతలా ఎలా నన్ను నువ్వు ఏమారిస్తివి!

మనసు నిగ్రహించుకుని నేను సింగారించుకునేంతగా
నాలోని ఆహభావాల పై నీవు అజమాయిషీ చేస్తివి
నీది కాని నాదన్నది ఏమున్నదిలే అనుకునేంతలో
ఈర్ష్యకే కన్నుకుట్టేంతగా వలపందించి అలరించితివి
ప్రియా ఇంతలా ఎలా నన్ను నువ్వు మాయచేస్తివి!

కొంచెం హాట్ గురూ..

                                                                          చల్లని శ్వాస వణికించె ఊపిరినల్లుకుని
నీ స్పర్శ తగిలి వేడిపుట్టనీ తనువులో
ఈ రేయి మంచంతా కరిపోనీ కౌగిలిలో
నేడు కాలిపోనియ్యి నీ బాహుబంధాల్లో!

జీవనాడి చలించనీయి ఊపిరి పోసుకుని
కలిసి కలవడి అలసి కరగనీ నన్నునీలో
పలికే పెదవుల్ని ఓడిపోనీ ముద్దులాటలో
శరీరాన్ని కప్పేయి నీ తనువు దుప్పట్లో!

రాపిడినీయి తడిమనసుకి ఉపశమనమని
ఆవిరైపోనీ శంకలు ఏమైనాఉంటే హృదిలో
కంపిస్తున్న కరముల్ని బిగపట్టు నీచేతిలో 
బీడుభూమిని తడిపేయి వర్షపు చుక్కల్లో!

నిందించకు వణికేపెదవులు సెగరగిలించెనని
స్తంభించనీ మేనిహొయలు సరససల్లాపాలలో 
ఏకమవనీ శరీరాలు ఒకటన్న మీమాంసలో
మంచుకే మంటపుట్టనీ మనిద్దరి బిగికౌగిట్లో!

తెలుసు

నాలోని అలజడి నా అంతరాత్మకు తెలుసు 
లోకానికి ఏం తెలుసని లేనిపోనివి అనుకుంటారు..
అవకాశం ఇస్తే మరో నాలుగుమాటలు చేర్చి ముచ్చటిస్తారు!

నా అంతరాత్మ అంతమవక ఆపిన ఆయువుకేం తెలుసు 
చిక్కుపడ్డ చేతిగీతలను సరిచేయాలని అనుకుంటాయి..
కుదిరితే అక్షరాలు కూర్చి నుదుటిరాత మార్చాలనుకుంటాయి!

నా భావాలను కనబడనీయని నవ్వుకు తెలుసు 
అసంపూర్ణంగా ముక్కలైన ఆశయాల అసలు కధలు..
వాటిని కప్పిపుచ్చడానికి అంతరాత్మ వేస్తున్న విచిత్ర వేషాలు!

నాకే తెలుసన్న నిజం నా అంతరాత్మకూ తెలుసు 
ఆవేశంతో అస్తిత్వాన్ని ఆర్పేయాలని చేసే ప్రయత్నంలో..
ఎద ఎన్నిసార్లు మరణించి మరోప్రయత్నంగా ప్రాణంపోసుకుందో!

నాకు తెలియని గుట్టు నాలో అంతర్మధనానికి తెలుసు  
రెండక్షరాల ప్రేమకోసం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతుందని మనసు.. 
"స్త్రీ" ఉనికి కోసం ప్రాకులాడే ఒంటరి అక్షరమని ఎందరికి తెలుసు!

ఆమె ఆడె!

అల్లరివయసేమో వలపువలలో చిక్కి ఊగగా
అణగారిన కోర్కెలు ఎదలో చిందులు వేయ
అడుగువేయలేని అనుభవాలు ఊహల్లో సాగి 
అనుభూతులు భావచెరసాలలో బంధించబడె!

ఆడలేని మయూరిని అందలం పై ఎక్కించగా
ఆగలేని ఆమె నడుమును అటుఇటూ ఊప
అందమైన ఆ కులుకులకు పలుకులు లేవన
ఆటాడలేని మది సైతం ఆటకు అలవాటుపడె!

అలై పొంగు భంగిమను పొగడపూలతో పొగడగా
ఆదిమంత్రం వేసినట్లు పరిమళాలకు పరవశించి 
అధరసుధలను కెంపులవోలె మెరిపించి మురిసి
అణువణువు పులకరించెనని రాని అబద్ధమాడె!

అందెల అరిపాదాలు సలిపి రాయబారమంపగా
ఆశలే ఆకృతి దాల్చి వగలు సెగలుగా బుసకొట్ట
ఆ మేని వంపులే విరహము పెంచి కవ్వించెనన
ఆవేశమే ఏడ్వలేక నవ్వులద్దుకుని నాట్యమాడె!