చేసెయ్ బాసను!

నిన్ను వీడి క్షణముండలేను...
మరణాన్నికూడ దరిచేరనివ్వను!
నీతోనే కలసి జీవిస్తానన్నాను...
చేసిన బాసను నేనెన్నడు మరువను!

కలసిన వేళ కష్టాలేనని తెలుసును...
అయినా నిన్ను కలవక నేనుండలేను!
అధైర్యంతో ఎన్నడూ వెనుకడు వేయను...
నీతోడు లేనిదే ముందడుగు వేయలేను!

నాలోని భావాలే నీవైతేను...
నన్ను నీవుగా అనుకుంటేను!
నా చేతిలో చేయి వేసి నీవును...
చేసెయ్ కలకాలం కల్సుంటాననే బాసను!

పండుగ సంబరాలు

ముగ్గుల ముంగిళ్ళు
గోబిపూల గొబ్బిళ్ళు
పాల పొంగుళ్ళు
బోసినవ్వుల భోగిపళ్ళు....రంగురంగుల గాలిపటాలు

హరిదాసుల కీర్తనలు
కొత్త అల్లుళ్ళ మురిపాలు
ఇవి సంక్రాంతి సంబరాలు....కోడిపందాలతో కనువిందు
గారెబూరెలతో పసందైన విందు
ధాన్యరాసులు చేరు గాదెలయందు
కనుముక్కనుమలు మనకెంతో పసందు..సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందుకోండి మీరందరూ!!!


కలనైనా.....

కనులకు కాటుకదిద్దాను
కలలోకి నీవు వస్తావని...
కనులు నులుముకుని చూసాను
కన్నీరై కరిగిపోయావు ఎందుకని???


కనికరించి నీవు కలలోకి వస్తానన్నావు
కలువరేకులై విచ్చుకున్నాయి కనులు...
కనుల కాంతులను తట్టుకోలేక దూరమైనావు
కలలు అయినాయి సాగరాన్ని తాకని అలలు...

కడకు కమ్మని కలవై కనిపించావు
కలలోనే నన్ను కౌగిలిలో బంధించావు...
కనులార్పకుండా చూడాలనుకున్న నాకు
కనులపై ముద్దాడి కనుమరుగైనావు...

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్


హ్యాపీ.... హ్యాపీ న్యూ ఇయర్......

నూతన ఆశయాలు
నూతన ఆలోచనలు
నూతన విజయాలు
ప్రతి ఒక్కరి సొంతం కావాలని ఆశిస్తూ....
అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు....