మగాడివా!?


కన్నుమిన్ను కానక కండకావరమెక్కి
కామంతో మధమెక్కువై కొట్టుకుంటూ
ఒళ్ళుబలిసి తిరగబడలేని వారిపై బడి
దారుణంగా ఎగబడి అత్యాచారం చేసేటి
నువ్వు మగాడివా నీది మగతనమా!?

ఎక్కడ నుంచైతే పుట్టావో అక్కడే పెట్టి
విచక్షణ కోల్పోయి కళ్ళు మూసుకుని
రెండు నిముషాల సుఖానికి రాక్షసుడివై
మృగంలా మారి మీద పడి హింసించేటి
నువ్వు మీసం మెలేయడం న్యాయమా!?

ఆమె ఇష్టంలేదు వద్దని అరుస్తుంటే కొట్టి
తాళి కట్టించుకున్నాక పెళ్ళాం కదా అని
ప్రతాపమంతా చూపి ఫస్ట్రేషన్ తీర్చుకుని 
సాడిస్టులా సెక్స్ చేసి సంతతిని పెంచేటి
నువ్వు ఒకపెద్ద పుండాకోరంటే కోపమా!?

రాత్రి లేపి కలలో కులుకుతావటని మొట్టి
ఒళ్ళురక్కి రంకుగట్టి పరువు పక్క పరచి
సిగ్గులేకుండా లైంగిక వాంఛతో జబ్బచరచి
అంగము ఉన్నది దానికోసమే అనుకునేటి
నువ్వు మగాడినని నిరూపించ సాధ్యమా!?

ఏటిగట్టున ఎద..

మనసు మట్టికుండలాంటిది దాన్ని భద్రంగుంచన్నావు
మట్టికుండని గట్టిగా మలచినానని భరోసా ఇవ్వమంటే
కుమ్మరోడిని కాను కులికితే కుమ్ముతానంటున్నావు!

నా నాజూకు పలుకులకే పరవశించి ప్రేమించానన్నావు
పరవశానికి ప్రతిరూపంగా ఒక పట్టుచీరైనా ఇవ్వలేదంటే
నేతగాడిని కాను పట్టుకుంటే పట్టుచీరై జారిపోకన్నావు!

బట్టలెంత మురికైతేనేమి మానవత్వం ముఖ్యమన్నావు
మట్టిదేముంది మావా మంచినీళ్ళతో ఉతికేసుకోమనంటే
చాకలోడిని కాను చచ్చుసలహా ఇదని విసుక్కున్నావు!

పగలు కస్సుబుస్సలాడి రాత్రి ముద్దులతో ముంచేస్తావు
మాటలతో ముక్కలుచేసి మురిపాలతో కుట్లువేస్తావంటే
దర్జీని కాను కత్తిరించి కుట్లేయడానికని నవ్వుతున్నావు!

నిలువెత్తు బంగారాన్నని మభ్యపెట్టి వశంచేసుకున్నావు
నడుముకో వడ్డాణమైనా చేయించి విలువ పెంచరాదంటే
కంసాలిని కాను వగలుపోమాకే వగలాడి అంటున్నావు!

సముద్రమంత నీ జ్ఞానసిరులతో నన్ను కట్టిపడేసినావు   
స్వాతిముత్యమంటి స్వచ్ఛమైన నీవు సొంతమనుకుంటే  బెస్తవాడ్ని కానంటూనే నాఎదను ఏటిగట్టున విసిరేసావు!

ఏరికోరి ఎంచుకోగా నా గుండె రాజ్యానికి అధిపతివైనావు
నీ అనంతమైన సరససంపదలపై నాదేలే హక్కనుకుంటే
వృత్తి కాని రాజకీయ రాసలీలలాడి సంబరపడుతున్నావు! 

తప్పుతున్న లెక్కలు

యుక్తవయసొచ్చెనని సందేశంతో మొదలైన లెక్కలు
నెలనెలా క్రమం తప్పక వచ్చి అలవాటైన ఆ లెక్కలు
ఈమధ్య రాక అలుగుతున్నవి రెండుమూడు నెలలు!!

మదిమూల నీడై ఒదిగి జతగా పలుకరించిన లెక్కలు
అవసరం తీరెనో ఏమో మారాం చేస్తున్నవి ఆ లెక్కలు
అలవాట్లు మారేలా చిందులేసి చేసె అంకెలగారడీలు!!

తలపుకి రావలసినవి గుర్తురాక తప్పుతున్న లెక్కలు
వస్తుందనుకున్నప్పుడు రాక విసుగు తెప్పించే లెక్కలు
ముగిసిపొమ్మంటే వినక పట్టిస్తున్నవి ముచ్చెమటలు!!

అడ్డాలనాటి బిడ్డలు పెరిగి గెడ్డాలుపెంచి అడుగ లెక్కలు
అండాల సంఖ్య తరిగిపోయి తడబడుతున్నవిగా లెక్కలు
జవాబులేని చికాకులకి సమాధానం ఆగిన బహిష్టులు!!

శరీరమార్పుకీ మనుషుల్లో మార్పుకీ పొంతలేని లెక్కలు
అయోమయ గందరగోళంతో తైతెక్కలాడుతున్న లెక్కలు
ఇవన్నీ జీవితం తరిగిపోతున్నట్లు చేస్తున్న హెచ్చరికలు!!   
     

మారనా?

ఋతుపవనాలపై గాలితెమ్మెరయే అలిగింది
పువ్వులోని తేనెను తుమ్మెదొచ్చి తాగింది
జీవితం నడవడికనే మార్చి దారిమళ్ళింది
ఈ వంకన నేను నా మనసు మార్చుకొని
బ్రతుకు మతలబు తెలుసుకుని మెలగనా? 

పాతలోగిలి లోనికి క్రొత్తకిరణమొచ్చి వాలింది
మండుటెండకి మోముపై మెరుపు తరిగింది
చిలిపితనం గంభీరరూపానికి బానిసై ఒరిగింది
ఇదే అదుననుకుని నా రూపం మార్చుకుని
బంధాలు త్రెంచుకుని నేను ఎటైనా ఎగిరిపోనా?

కోయిల పావురంలా సమాచారం అందించింది
ఉడుత నిలకడగా నిలబడి ఉన్నది చెప్పింది
అవకాశం అస్తిత్వానికి అవసరమనే రంగద్దింది
ఇలాగైనా రంగువేసి నన్ను నేను మార్చుకుని
అబధ్దపు లోకానికి నా ప్రత్యేకతను చాటుకోనా?

వణికించిన వాక్యాలు

ఎలా జీవిస్తే బాగుంటుందోనని తీరిగ్గా నన్ను నేను ప్రశ్నించుకున్నా
పద్మార్పితాని లేని గంభీరాన్ని గొంతులో నింపుకుని గది పిలిచింది

అప్పుడే పైకప్పు: హైగా ఆలోచించి ఆకాశమంత ఎత్తుకి ఎదుగంది
సీలింగ్ ఫ్యాన్: సిల్లీ ప్రశ్న, ముందు మైండును చల్లగా ఉంచమంది
గడియారం: సమయానికి విలువిచ్చి మసలుకోమని సజెస్ట్ చేసింది
క్యాలెండర్: కాలంతోపాటు సాగిపోవాలి అదాగదని కిలకిలా నవ్వింది
నా పర్స్: పైసామే పరమాత్మ, భవిష్యత్తు కోసం మనీ దాచమంది
అద్దము: నిన్ను నీవు నాలో చూసుకుని సవరించుకోమని చెప్పింది
గోడ: పెద్ద ఆరిందాలా ఇతరుల భారాన్ని నువ్వు పంచుకోవాలనంది
కిటికీ: నీ కోణంలోనే కాక పదిమంది దృష్టితో చూసి నేర్చుకోవాలంది
నేల మాత్రం: నిబ్బరంతో ఎవరెంత ఎత్తుకెదిగినా నేలపైనే ఉండాలంది!

అప్పుడు నే మంచంవైపు మత్తుగా చూసి నువ్వు కూడా చెప్పన్నా
సలహాలు అనేవి చెప్పుడానికి వినడానికే తప్ప బ్రతకడానికి కాదని..
చల్లగా ఉంది దుప్పట్లో దూరి పడుకో, మిగతావి మోహమాయంది!!  

బేరమేల?

అచ్చమైన తొమ్మిగుమ్మాల తోలుతిత్తిలాంటిది దేహం
హేయమైన కోరికలు అంటూనే ఆపుకోలేనిది మోహం 
కొవ్వుపట్టిన జగత్తు విచిత్ర రంగుల మైకపు సంతలో
అరువు తెచ్చుకున్న అందాలకు కట్టేటి వెల ఎంతనో?

నిదురలేని రాని అశాంతి రాత్రులు ఎరువిచ్చే శృంగారం
మెడలో జిగేలంటూ మెరుస్తున్న గిల్టు గోల్డు చంద్రహారం   
చెమ్కీ చీర తళుక్కులో పెదవులకు పూసిన రంగులతో
చపలమనసుల బురదలోబొర్లేటి బొమ్మ సంపాదనెంతనో?

చీకటిముసుగేసి సందులో దూరేటి ప్రబుధ్ధుల సంస్కారం 
వెలుగులో సానిదాని ముఖం చూస్తే ఎందుకనో చీత్కారం
నలిగిన పైట పూలు సరిచేసుకుని చూడ బ్రతుకుటద్దంలో
సిగ్గుచచ్చిన ప్రతిబింబం గారపళ్ళతో నవ్వుతుందెందుకనో?

చలిగాలి పొందుకోర వేడెక్కించే తొడల కోసమేగా ఆరాటం 
క్షణాల్లో మాయమైపోయే ఆయువుకి ఎందుకనీ బీభత్సం
పెట్టుబడిగా పడుకుని పొర్లేటి దేహమది పడుపు వృత్తిలో
అవసరం తీర్చుకుని పోతూ బేరమాడితే లాభం ఎంతనో? 

పెళ్ళితో పత్తిత్తులు

ప్రాక్టికల్  ఆలోచించు...పెళ్ళి ఎందుకనంటే?                                 
పర్మినెంట్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ టు డూ సెక్స్ కదా
పచ్చిగా చెప్పినా అడిగినా బాగుండదనే ఈ తంతు
ఒంట్లో కోర్కెలు సంకెళ్ళు తెంచుకుని వెల్లువై పొంగ
చట్టబద్ధంగా నాలుగ్గోడల మధ్యన చీకట్లో చేసుకునే  
టెస్టోస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజెన్ కలిసి జరుపుకునేదీ రాసకేళీ!

ప్రాబ్లం కానంత వరకెన్ని పాతివ్రత్యాలనైనా వల్లించి
ప్రవచనాలెన్నో నిజమనుకునేలా చెప్పే అబద్ధం కదా
శరీర వేడి తగ్గడానికి జరిపే రెండు నిముషాల తంతు
ఇద్దరూ అమాయకులమని ఆత్మవంచన చేసుకుంటూ
సత్ సంస్కారసహజీవన ముసుగులో గుద్దులాడుకునే
ఆమె ఎప్పటికీ ఒక శీలవతీ అతడు ఒక చెక్కరకేళీ!

ఫ్రాంక్ గా...కావల్సిన్నప్పుడు కామమందించే కంపెనీ
కండిషనల్ అటాచ్మెంట్స్ ని పిల్స్ గా మింగడమే కదా
ప్రేమ పక్కలో పడుకుని పైత్యం పెనవేసుకునేదీ తంతు
పరిస్థితుల ప్రభావంలో ఆడామగతనాలు సంసారం చేసి
మరోప్రాణి జీవంపోసుకుని బలమైన బంధం ఏర్పడగానే
మేల్ ఫిమేల్ ఆర్గాన్స్ ని పత్తిత్తులుగా చేస్తుందీ రంగేళీ!

ఐ లవ్ యూ :D

డేంజర్ మనుషులకన్నా డార్లింగ్ డ్రాకులాస్ మిన్న వెంటపడుతూ వేదించి వలపూ గిలుపు అనకుండా కోమలంగా ఎత్తుకెళ్ళి మెడవంపున రెండుగాట్లుపెట్టి డ్రాకులాగా మార్చే డార్లింగ్ డ్రాకులా ఐ లవ్ యూ! డేర్ దిల్ లేని మహరాజులకన్నా డేర్ డెవిల్స్ మిన్న యాసిడ్ పోసో బూతులు మాట్లాడో రేప్ చేయకుండా కాంగా కిస్సు చేసి కత్తితో కాకుండా గోళ్ళతో పొడిచేసి చీకట్లో వెలుగుల్ని నింపే డేర్ డెవిల్ ఐ లవ్ యూ! డేటింగ్ అనే పాష్ పీపుల్స్ కన్నా డ్రాగన్స్ ఎంతోమిన్న అర్థం చేసుకోవాలనే అర్థంపర్థం లేని మాటలేం లేకుండా డైరెక్టుగా కావల్సిందేదో కానిచ్చి పడేయకుండా ఒడిసిపట్టి భుజంపై మోసుకెళ్ళేటి డిగ్నిఫైడ్ డ్రాగన్ ఐ లవ్ యూ! డేకాయిడ్ బుద్ధున్న మ్యాన్లీనెస్ కన్నా డెమన్స్ మిన్న అవసరానికి వాడుకుని ఆపై బొంకేసి ఎస్కేప్ కాకుండా ఆకారమేదైనా మదివీడని భూతమై నవరసాల్ని పిండేట్టి డాషింగ్ & డిప్లొమాటిక్ నాడియర్ హీరో ఐ లవ్ యూ!