ప్రేమెక్కడో!!!

మెదడుదారి మళ్ళించి ప్రేమించరాదనుకున్నా
చూపుద్వారం ద్వారా మనసుని చేరింది ప్రేమ
మనసుబాటగా పయనించి మెదడుమాట విన్నా
భావోధ్వేగాల నడుమ కొట్టుమిట్టాడుతుంది ప్రేమ
ప్రేమ మత్తులో మునిగి తేలుతూ తెలుసుకున్నా
ఈ వ్యసనానికి నేను కూడా బానిసనైనానే ప్రేమ
ఇంత కఠినత్వమెందుకో దీనికి తెలుసుకోలేకున్నా
ప్రేమికుల వేదనతో అభిషేకించినా కటాక్షించని ప్రేమ
నన్నునేను ధ్వేషించుకుంటూ దూరమవ్వాలనుకున్నా
నాలోని ద్వేషాన్ని తొలగించే శక్తి కూడా నీకున్నదే ప్రేమ
ఇలా మనిషిలో మారుతున్న మనస్తత్వాన్ని చూస్తున్నా
ఇంక లోకమంతా నీ మయమేనని ఏమనుకోను ప్రేమ!

14 comments:

 1. నన్నునేను ధ్వేషించుకుంటూ దూరమవ్వాలనుకున్నా
  నాలోని ద్వేషాన్ని తొలగించే శక్తి కూడా నీకున్నదే ప్రేమ...

  ఎంత చక్కటి భావవ్యక్తీకరణ...
  బాగుందండి.

  ReplyDelete
 2. ప్రతి పలుకూ భావగర్భితం... ప్రతి మాటా అక్షర సత్యం.... ఎంతో ఉన్నతమైన కవిత....

  ReplyDelete
 3. Simply Superb...no one can express like this, claps claps

  ReplyDelete
 4. very very nice & super Padma:))- Your toooooo goooood..........

  ReplyDelete
 5. ప్రేమామృతపు గుళిక :-)

  ReplyDelete
 6. ప్రేమపై ఎన్ని కవితలు రాసినా మీకు తనివి తీరదా...

  ReplyDelete
 7. ఇంత కఠినత్వమెందుకో దీనికి తెలుసుకోలేకున్నా
  ప్రేమికుల వేదనతో అభిషేకించినా కటాక్షించని ప్రేమ
  నన్నునేను ధ్వేషించుకుంటూ దూరమవ్వాలనుకున్నా
  నాలోని ద్వేషాన్ని తొలగించే శక్తి కూడా నీకున్నదే ప్రేమ
  these lines excellent

  ReplyDelete
 8. మీ జగమంతా ప్రేమమయమే పద్మార్పితగారు.....మీకు మేం చెప్పగలం :)

  ReplyDelete
 9. నన్నునేను ధ్వేషించుకుంటూ దూరమవ్వాలనుకున్నా
  నాలోని ద్వేషాన్ని తొలగించే శక్తి కూడా నీకున్నదే ప్రేమ....

  ఈ శక్తి ద్విగుణీకృతం కావాలనీ మనసులో ప్రేమ నిలవాలనీ కోరుకుంటూ..

  అద్భుతమైన భావ చిత్రణ.. అభినందనలతో...

  ReplyDelete
 10. ద్వేషాన్ని తొలగించే శక్తి కూడా ఉన్నదే ప్రేమ... ప్రేమ భావాలు బాగా పలికించారు కవితలో. ఒక ద్వేషం కి వత్తు పొరబాటేమో చూడండి.

  ReplyDelete
 11. స్పందించి వ్యాఖ్యలతో ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రతిఒక్కరికీ ప్రణామం!

  ReplyDelete
 12. అమ్మకంటే అమ్మమ్మ మీద ప్రేమెక్కువైంది మీకు..తెలుగు కవిత రాసి ప్రణామం చెప్తారా.. ధనియాలు చెప్తే సరిపోతుందేమో!!

  ReplyDelete
 13. ప్రేమికుల వారం పొరపాటున కాలుపెట్టానేమో..హ హా

  ReplyDelete