నాడు... నేడు...

చదువుని నిర్లక్ష్యం చేసిన నాడు! ఇంగితం లేదు, వివేకం లేదు.
గాలివాటుకి గమ్యం లేకుండా తిరిగిన నాడు! అడ్డులేదు, అదుపు లేదు.
లక్ష్యం లేని జీవితాన్ని గడిపిననాడు! భయమూ లేదు, ఆశయమూ లేదు.
ప్రేమతో దరిచేరిన ఆ నాడు! నీపై ఆకర్షణయే తప్ప నిజమైన ప్రేమ లేదు.

జీవితంపై స్పష్టత వచ్చిన నేడు! జీవిద్దామంటే ఆరోగ్యం, ఆయుషు లేదు.
ఆస్తులు, అంతస్తులు ఉన్న నేడు! నాకంటూ ఎవరూ తోడు లేరు.
పలకరించ వచ్చిన నాకు, నేడు! మౌనం తప్ప మాటలే రావడం లేదు.
చెప్పలేని భావాలెన్నోఉన్నా, వ్యక్తపరిచే సమయమిది కాదు, లేదు.....

3 comments:

  1. పశ్చాత్తాపం కూడా సమయం మించిపోతే ఉపయోగం ఉండదు .బావుందండీ !

    ReplyDelete
  2. mee nadu..nedu..bagundi, naku repu...mapu ga jaragakoodadani hitabodha/jaagruti icchindi...
    Thanks.......Bhayam raledu..manchimata chepparu, thanks again

    ReplyDelete