ఇదండీ సంగతి.....

నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉంటాను,
అప్పుడప్పుడు భాధని కనబడనీయకుండా అతిగా నవ్వేస్తుంటాను.
ఇలాగే కాలాన్ని వెళ్ళబుస్తుంటాను.

తోటలో పూల కోసం వెళ్ళిన ప్రతీసారీ నాకు పసిడిమొగ్గలే దొరికాయి..
నడచిన ప్రతి దారిలో ముళ్ళే ఎదురైనాయి..
పసిడి మొగ్గలతోనే నా బాటని పూలబాటగా మలచుకున్నాను..
అందులోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కొని జీవిస్తున్నాను..

అత్యాశకు పోకూడదని తెలుసుకున్నాను,
అందుకే ఇతరులు సంతోషంగా వుంటే చూసి ఆనందిస్తుంటాను.
ఇలాగే కాలాన్ని వెళ్ళబుస్తుంటాను.

3 comments:

  1. చాలా సరళంగా, చక్కగా రాసారు..!!

    ReplyDelete
  2. Thank you....Marhura vaani garu..!

    ReplyDelete