ఓటమిలో గెలుపు....

ప్రేమ పోరాటంలో నేను ఓడిపోయాను...
దోషిగా నిన్ను నేన్నెన్నటికీ నిలబెట్టను...

ఊహల ఊయలలో నేనూగుతుంటాను...
ఆ తీయని భాధలో నేను బ్రతికేస్తుంటాను...

నీ ప్రేమను పొందలేక పోయాను...
అయినా నీకోసం ప్రాణమైనా ఇస్తాను...

మరు జన్మలోనైనా నీవు నాకు దక్కాలనుకుంటాను...
ఆ ఆశతోనే నేను అంతరించి పోతాను...

7 comments:

 1. Hi Padmarpita gaaru,

  mee peom simply superb. mee loni bhaavalaki maatalu nerparu. aa maatalani voddikaga koorchi kavithala maa mundhunchaaru.. Thanks for your peom.
  The background is awesome. And I have read about you. Its just touched.

  Keep it up.. and would like to see more peoms from you.

  ReplyDelete
 2. If you dont mind, I feel like suggesting at ur title for the peom.

  U have written it in a positive way. So it shudn't be 'Votami'.. Cos, U said u ll live with the beautiful memories, tht means U have gained something.

  So, what do u feel about 'Votamilo Gelumpu', if not 'votamipai gelupu'. Think of it. U mite get better title.

  ReplyDelete
 3. Thank u Mahesh gaaru...
  for suggesting me a good title...
  చూసారా..."టైటిల్" ని మార్చేసాను...

  ReplyDelete
 4. Hello Padmagaru how r u?

  Meekavthalu nannu my marpimpachesthunnai

  naa gatha smruthulanu gurthu chesthunnai.

  meeru chala great andi .

  nijaga nenu ee vishayam "Bhyam tho cheptledandi Prematho cheputhunna"

  ReplyDelete
 5. అనుకుమార్ గారు.. ప్రేమతో దేన్నైనా జయించ వచ్చండి...
  అయినా నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టడం ఏమిటండి...

  ReplyDelete
 6. Padma Madam,
  Yr poems and Story are simply superb, I don't belive it Meelo oka manchi poet daagi vunnadani,
  this 2009 meeku oka chakkati gurtimpu testundani nenu nammu tunnanu.
  **

  arpitam arpitam premikulaku arpitam
  padmarpita poets and stories premikulaku arpitam

  **

  ALL THE BEST

  VENKATESWAR RAO
  BHEL R&D

  ReplyDelete